Gjaldskrá

Gjaldskrá

 

I. Almennt um þóknun.

Gjaldskrá þessir er leiðbeinandi og gildir hún nema að um annað hafi verið samið. Söluþóknun er umsemjanleg bæði til hækkunar eða lækkunar. Hún tekur mið af fjárhagslegu hagsmunum sem tengjast verkinu og byggir á mati á markaðssvæði, seljanleika og nánara samkomulagi. Í söluþóknun er innifalið verðmat fasteignarinnar, gerð kauptilboðs, söluyfirlits, kaupsamnings, kostnaðaruppgjör og afsals. 

Fyrir auglýsingar, myndatökur og skjalaöflun greiðist sérstaklega af seljanda. 

Í gjaldskránni er þóknunarfjárhæðir tilgreindar í krónum með virðisaukaskatti.  

Virðisaukaskattur bætist við söluþóknun sem er með fastri prósentu í verðskránni. Einnig viðmiðunarfjárhæð leigu vegna gerðar leigusamninga fyrir íbúðar- og atvinnuhúsnæði (vegna eins mánaðar leigu). 

II. Kaup og sala.

a.  Sala fasteigna og skipa.

a.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 2,0% af söluverði auk virðisaukaskatts.  Lágmarksþóknun er þó kr. 489.800,-.

a.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,5% af söluverði auk virðisaukatts. Lágmarksþóknun er þó kr. 489.800,-.

a.3. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,0% af söluverði, þó aldrei lægri en kr. 272.800,-.

a.4. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk virðisaukaskatts.

a.5. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3 % af söluverði auk virðisauka, en þó aldrei lægra en kr. 68.200,-.

a.6. Sala sumarhúsa 2,0 - 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

 

b.   Makaskipti

b.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. framangreint.

b.2. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala greiðir seljandi söluþóknun samkvæmt sölumboði til þess fasteignasala.

 

III.  Þóknun fyrir Leigumiðlun.

 

a. Íbúðarhúsnæði

a.1. Þóknun fyrir auglýsingu á vefnum er innifalin.

a.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er kr. 49.600,-.

a.3. Þóknun fyrir fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings samsvarar eins mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts. Lágmark kr: 105.400.- með virðisaukaskatti.Kaupstaður fasteignasala auglýsir, kynnir, tekur ljósmyndir, sýnir, annast gagnaöflun og gerð leigusamnings.

a.4. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Kaupstað fasteignasölu greiðir þjónustugjald kr. 6.200,-

a.4. Fyrir almenna ráðgjöf og eftirfylgni, t.d. vegna vanefnda, greiðist samkvæmt tímagjaldi.

 

b. Atvinnuhúsnæði

b.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði samsvarar eins mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts.

b.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar eins og hálfs mánaðar leigu auk virðisaukaskatts.

 

IV.  Skoðun og verðmat fasteignar.

a.  Skriflegt verðmat á íbúðum er kr. 31.000,-.

b.  Skriflegt verðmat á rað- par- og einbýlishúsum er 43.400,-.

c.  Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er samkvæmt sérsamningi milli aðila.

 

V. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

a. Þóknun fyrir yfirferð og skoðun/rýni á samningum og skjölum við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

b. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annara gjörninga, sem ekki tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 6.200,- fyrir hvert skjal með vottun ef við á.

c. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

d. Þóknun vegna eignaumsýslu, gerð samninga og skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi.

 

VI. Ýmis ákvæði.

a. Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 79.000,-  (plús vsk.) fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu. 

b.  Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 45.000,-  (plús vsk.) vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, yfirlita frá þjóðskrá, afrit þinglýstra skjala, upplýsingar um fasteignagjöld, yfirlýsinga húsfélaga og annarra skjala.

c.  Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga greiðist samkvæmt samkomulagi hverju sinni.

 

VII. Tímagjald.

a. Almennt tímagjald er kr. 16.000 (plús vsk.). 

b. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 20.000.

c. Tímagjald Hæstaréttarlögmanns er kr. 28.000.